mitki vi klasnie rebyta,no mne ot etogo ne legche,luche daite

Eugene Feklistov (eugene@lmo.stud.pu.ru)
Tue, 31 Dec 96 21:36:23 +0300


To: yegor@engin.umich.edu
Message-Id: <AHdqLooSe1@lmo.stud.pu.ru>
From: "Eugene Feklistov" <eugene@lmo.stud.pu.ru>
Date: Tue, 31 Dec 96 21:36:23 +0300

Happy New Year!
Head Uut Aastat!

C HOBbIM

** **** **** ******** *
*** ** *** ** *** ** *** ***
**** *** ** *** ** ** *****
** ** ****** ****** *** *******
** ** ** ** *********
** ** ** ** ** ** ***********
** ***** ***** *** ***

FEKLISTOV's FAMILY